Za Váš názor Vás odměníme!

Zapojujeme se do kontrolních mechanismů SIMAR

iVýzkumy.cz se prostřednictvím svého provozovatele (společnost Data Collect s.r.o.) zapojují do kontrolních mechanismů oborového profesního sdružení SIMAR.

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR) má zájem, aby práce členských agentur byla kvalitní, aby byly dodržovány povinné parametry a standardy výzkumu trhu a aby zadavatelé výzkumu se mohli na jeho výsledky spolehnout. To je velmi důležité pro pověst oboru výzkum trhu. Proto SIMAR realizuje pravidelně v každé členské agentuře kontrolu vybraných výzkumů.

Tím, že se Data Collect dobrovolně také zapojil do kontrolních mechanismů, může některým našim členům přijít na jejich adresu kontrolní dopis s žádostí o potvrzení, že se výzkumu zúčastnili (podepsat a poslat zpět). Chceme dokázat, že si výsledky nevymýšlíme, ale že na ně odpovídají skuteční lidé. Proto se nemusíte bát v dopise zakroužkovat správnou odpověď (zúčastnil/a nebo nezúčastnil/a jsem se) a poslat ji v přiložené ofrankované obálce zpět na naši adresu. Není třeba se obávat ani jakýchkoliv nákladů na Vaší ani ztráty Vaší anonymity ve výzkumech – odpovědi v dotaznících jsou zcela oddělené od Vašich odpovědí a ukládané samostatně na jiném místě pro kotrolní a administrativ­ní účely.

Věříme, že zapojením iVýzkumů do této aktivity přispějeme ke zvýšení důvěryhodnosti našich výzkumů jak u zadavatelů, tak u veřejnosti.

V případě jakýchkolich dotazů nás prosím kontaktujte.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Vaše iVýzkumy