Za Váš názor Vás odměníme!

Výzkumy pomáhají podnikům zjistit spokojenost jejich zákazníků a umožňují zlepšovat produkty a služby. Staňte se členem našeho panelu a účastněte se výzkumů a vyjádřete svůj názor i Vy.
Více informací...

Soutěž o sluchátka Beats EP

Tato soutěž byla právě ukončena, ale nezoufejte, za pár dní přijde nová soutěž.
Vylosovanému výherci ID 102208 (p. Michaela, Znojmo) gratulujeme!
Protokol z nezávislého losování naleznete zde.----------

Pojďte s námi soutěžit o stylová sluchátka Beats!

Soutěž je určena pro nově zaregistrované členy serveru iVyzkumy.cz a iVyskumy.sk, kteří se nově zaregistrují na našich stránkách, nebo odešlou z našeho systému emailové doporučení svému známému pomocí formuláře „Pozvěte známého“. Najdete ho po přihlášení na stránce Můj účet po kliknutí na žluté tlačítko.

Soutěž začíná dne 8.2.2017 a končí dne 31.3.2017.

Informaci o výhře zašleme na emailovou adresu, zadanou na účtu výherce.

Sluchátka beats


Detailní pravidla soutěže:

 1. Pořadatelem této soutěže je Data Collect s.r.o. se sídlem Geologická 575/2, Praha 5, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107063 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Doba konání soutěže. Soutěž probíhá ve dnech od 8.2.2017 0:00 do 31.3.2017 24:00.
 3. Výhra. Výherce získá v Soutěži tuto výhru: Sluchátka Beats EP (dále jen „Výhra“).
 4. Soutěžící. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v České republice nebo ve Slovenské republice a v době konání této soutěže se zaregistrovali na stránkách www.ivyzkumy.cz nebo www.ivyskumy.sk, nebo již zaregistrovaní uživatelé stránek www.ivyzkumy.cz nebo www.ivyskumy.sk, kteří v době konání této soutěže poslali pomocí formuláře „Pozvěte známého“ na výše uvedených stránkách emailovou pozvánku na existující emailovou adresu svého známého. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 5. Zařazení soutěžícího do Soutěže. V případě, že se daný Soutěžící přihlásí do Soutěže vícekrát, bude do výběru Výherců zařazen pouze jednou.
 6. Mechanika Soutěže. Pořadatelvybere náhodným způsobem jednoho výherce, a to do 15 dnů po skončení Soutěže.
 7. Kontaktování Výherce. Výherce bude o své Výhře informován prostřednictvím informačního emailu odeslaného na emailovou adresu Výherce uvedenou v jeho profilu na www.ivyzkumy.cz nebo www.ivyskumy.sk. V případě, že výherce nebude na informační email reagovat do 30 dní, výhra propadá a bude použita v budoucích soutěžích.
 8. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. Přihlášením do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním emailu pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže a po dobu čerpání výhry. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 11. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.ivyzkumy.cz.

Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 7. 2. 2017.