Za Váš názor Vás odměníme!

Výzkumy pomáhají podnikům zjistit spokojenost jejich zákazníků a umožňují zlepšovat produkty a služby. Staňte se členem našeho panelu a účastněte se výzkumů a vyjádřete svůj názor i Vy.
Více informací...

Soutěž o kávovar Bosch

Pojďte s námi soutěžit o kávovar Bosch Tassimo Joy!

Soutěž je určena pro nově zaregistrované členy serveru iVyzkumy.cz a iVyskumy.sk, kteří se nově zaregistrují na našich stránkách, nebo odešlou z našeho systému emailové doporučení svému známému pomocí formuláře „Pozvěte známého“. Najdete ho po přihlášení na stránce Můj účet po kliknutí na žluté tlačítko. Dále jsou do soutěže zahrnuti respondenti, kteří se v době konání soutěže zúčastnili telefonického dotazování provozovatele Data Collect s.r.o., při kterém byla účast v této soutěži zmíněna.

Soutěž začíná dne 20.5.2018 a končí dne 31.8.2018.

Informaci o výhře zašleme na emailovou adresu, zadanou na účtu výherce.Detailní pravidla soutěže:

 1. Pořadatelem této soutěže je Data Collect s.r.o. se sídlem Geologická 575/2, Praha 5, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107063 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Doba konání soutěže. Soutěž probíhá ve dnech od 20.5.2018 0:00 do 31.8.2018 23:59.
 3. Výhra. Výherce získá v Soutěži tuto výhru: Bosch Tassimo Joy TAS4503 (dále jen „Výhra“).
 4. Soutěžící. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v České republice nebo ve Slovenské republice a v době konání této soutěže se zaregistrovali na stránkách www.ivyzkumy.cz nebo www.ivyskumy.sk, nebo již zaregistrovaní uživatelé stránek www.ivyzkumy.cz nebo www.ivyskumy.sk, kteří v době konání této soutěže poslali pomocí formuláře „Pozvěte známého“ na výše uvedených stránkách emailovou pozvánku na existující emailovou adresu svého známého. Dále se soutěže zúčastní ti respondenti, kteří se v době konání této soutěže zúčastnili telefonického dotazování provozovatele Data Collect s.r.o., při kterém byla tato soutěž zmíněna. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 5. Zařazení soutěžícího do Soutěže. V případě, že se daný Soutěžící přihlásí do Soutěže vícekrát, bude do výběru Výherců zařazen pouze jednou.
 6. Mechanika Soutěže. Pořadatel vybere náhodným způsobem jednoho výherce, a to do 30 dnů po skončení Soutěže.
 7. Kontaktování Výherce. Výherce bude o své Výhře informován prostřednictvím informačního emailu odeslaného na emailovou adresu Výherce uvedenou v jeho profilu na www.ivyzkumy.cz nebo www.ivyskumy.sk, případně bude kontaktován telefonicky. V případě, že výherce nebude na informační email reagovat do 30 dní, výhra propadá a bude použita v budoucích soutěžích.
 8. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. Přihlášením do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním emailu a telefonního čísla pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže a po dobu čerpání výhry. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 11. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.ivyzkumy.cz.

Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 20. 5. 2018.