Za Váš názor Vás odměníme!

Další platba pro Fond ohrožených dětí

Provedli jsme další převod prostředků pro FOD. K Vašim převodům jsme přidali 15% za team iVýzkumů. Celková částka byla 35.000 Kč. Prostředky jsou použity pro projekt Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Děkujeme všem, kteří přispěli svými kredity na dobrou věc!